Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ELEKTRO GAS
GASNE, ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SERVISIRANJE
AMBROZIJA ŠARČEVIĆA 53, 25000 Sombor
427-933, 064/150-7088