Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

JUGODOM DOO NOVI SAD
GRAĐEVINSKI CENTAR
BRAĆE MILADINOV 2, 25000 Sombor
451-555, 451-450