Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SVE ZA SAN
JORGANI - PROIZVODNJA - TAPETAR
M. PETROVIĆA 12, 25000 Sombor
428-233, 062/249-551