Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

BUKOTEKS
MODNA TRIKOTAŽA - PROIZVODNJA
BUKOVAC 3B, 25000 Sombor
485-063