Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

NATRON VREĆE - PROIZVODNJA
LEO PAK DOO
Adresa: ROKOVAČKI PUT 58, 25000 Sombor
Telefon: 025/459-333
E-mail: leopaksombor@gmail.com
www.leopaksombor.com