Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ODŽAČAR
Expres Čađa
Adresa: Jožefa Flosbergera 12, 25000 Sombor
Telefon: 025/449-148
ČIŠĆENJE DIMOVODNIH SISTEMA
ODŽAČAR
APATINSKI PUT 16, 25000 Sombor
428-700