Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ATRIUM
POKLONI - TRGOVINA
KRALJA PETRA I 26, 25000 Sombor
27-996