Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PLAY
SALON ZABAVNIH IGARA
VOJNIČKA 29, 25000 Sombor
442-800, 063/535-476