Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

BAČIĆ SLAVEN
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK
SUBOTICA, MATIJE GUPCA 28, 25000 Sombor
024/524-100