Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

BOŠKOV NOVAK
SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK
PETRA PRERADOVIĆA 27, 25000 Sombor
423-179