Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ZDRAVSTVO - PRIVATNA LEKARSKA ORDINACIJA
Dermatolog Novi Sad - Svilar Medica
Adresa: Sonje Marinković 20, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/456-269, 063/774-99-47
Pogledaj sve podatke
ZDRAVSTVO - PRIVATNA LEKARSKA ORDINACIJA
MEDIKUS - AMSAT PREVENTIVNA KOMPJUTERSKA DIJAGNOSTIKA
Adresa: Avrama Mrazovića 21, 25000 Sombor
Telefon: 064/255-0259, 064/499-5609
Pogledaj sve podatke
ZDRAVSTVO - PRIVATNA LEKARSKA ORDINACIJA
Spec. ordinacija za kožne i polne bolesti Svilar Medica
Adresa: Sonje Marinković 20, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/456-269, 063/774-99-47
Pogledaj sve podatke
ZDRAVSTVO - PRIVATNA LEKARSKA ORDINACIJA
Spec. ordinacija za kožne i polne bolesti Svilar Medica
Adresa: Sonje Marinković 20, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/456-269, 063/774-99-47
Pogledaj sve podatke
ZDRAVSTVO - PRIVATNA LEKARSKA ORDINACIJA
Spec. ordinacija za kožne i polne bolesti Svilar Medica Sombor
Adresa: Blagojevićeva 98, 25000 Sombor
Telefon: 025/438-457, 063/774-99-47
Pogledaj sve podatke