Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

BANJA - SANATORIJUM
LEKOVITA BANJA BEZDAN
Adresa: Rodina ul. 7-9, BEZDAN
Telefon: 025/810-117, 025/810-846
Pogledaj sve podatke
BANJA - SANATORIJUM
Banja Junaković
Adresa: Nušićeva bb, APATIN
Telefon: 025/772-477, 025/772-577, 025/772-311, 063/497-856, Faks: 025/772-043
E-mail: bjunakovic@nadlanu.com
www.banja-junakovic.rs
BANJA - SANATORIJUM
MOHÁCS USZODA
Adresa: Felszabadulás u. 1., 7700 Mohács
Telefon: +36 69 303-246, +36 30 695-6336, +36 30 429-2033
E-mail: mohacsuszoda@mail.datanet.hu
http://www.mohacsuszoda.hu
Termálfürdő
BANJA - SANATORIJUM
Mohácsi u. 19-21, 6527 Nađbaračka