Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

KUD Jožef Atila
KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO
Železnička 27, APATIN
025/797-205
OKUD Ivo Lola Ribar
KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO
Vuka Karadžića 22, APATIN
025/792-761