Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SERVIS ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
PERIĆ
Adresa: 7. Vojvođanske udarne brigade 22, 25000 Sombor
Telefon: 025/448-880, 060/11-50-509