Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ETNO KUĆA
MALI BODROG ETNO KUĆA
Adresa: Oslobođenja 32, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807-163, 063/72-52-056
www.srbija.011info.com/podaci.php?ID=2373&oID=10&gID=11