Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PROIZVODNJA TRŠČANIH PLOČA I ŠTUKATURA
INTER-EXPORT-ŠTRANGAR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRSKE
Adresa: IVANA GORANA KOVAČIĆA 17, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807-400, 025/807-563, 025/807-333, Faks: 025/807-400
E-mail: iexsmata@eunet.rs
Pogledaj sve podatke