Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PREDIONICA
PREDIONICA S.R. ZA PREMOTAVANJE,UPREDANJE (CVIRNOVANJE) KONCA
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 38, STAPAR
Telefon: 025/827941, Faks: 025/827-941
E-mail: belja2008@gmail.com
Pogledaj sve podatke