Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

INSTALATERSKO - MONTAŽNO PREDUZEĆE
OMNIAMONT DOO
Adresa: Maršala Tita 10, SIVAC
Telefon: 025/711-222, 063/549-908, 063/811-52-68, 065/811-52-68, Faks: 025/711-041