Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SAVA CENT DOO
DRVENA AMBALAŽA - PROIZVODNJA
BELOG GOLUBA 8, 25000 Sombor
24-480