Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PLASTIČNA AMBALAŽA - PROIZVODNJA
TERMOPLAST
Adresa: BUKOVAC 2A, 25000 Sombor
Telefon: 485-000, 063/51-65-60