Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POLJOPRIVREDA - TRGOVINA
SEMENARNA COP DOO PETROVARADIN
Adresa: PJ. SOMBOR, SONĆANSKI PUT 54, 25000 Sombor
Telefon: 443-075, 443-078