Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PORESKI ORGANI
PORESKA UPRAVA SRBIJE REGIONALNI CENTAR FILIJALA SOMBOR
Adresa: STAPARSKI PUT 2, 25000 Sombor
Telefon: 422-678