Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POSLASTIČARNICA
DUBRAVA
Adresa: KRALJA PETRA I 8, 25000 Sombor
Telefon: 25-120
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu