Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POSLASTIČARNICA
PALADIJUM KAFE POSLASTIČARNICA
Adresa: ČITAONIČKA 3, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-434
www.n-paladijum.com
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu