Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
POSLASTIČARNICA
TIVOLI
Adresa: KRALJA PETRA I 8, 25000 Sombor
Telefon: 064/150-4131
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu