Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SARAČKA RADIONICA
ĐURAN
Adresa: MARKA KRALJEVIĆA 59, 25000 Sombor
Telefon: 420-238, 063/552-397