Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VETERINARSKE STANICE I AMBULANTE
ŽIVOTINJSKO CARSTVO
Adresa: Mostarska 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-021