Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE OGREVNOG I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
MRAZIĆ
Adresa: JUHASA ŠANDORA 20, 25000 Sombor
Telefon: 423-703, 063/762-62-02