Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
LONČAREVIĆ MIRA
Adresa: AMBROZIJA ŠARČEVIĆA 4, 25000 Sombor
Telefon: 420-118, 063/871-60-88