Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
MILENKOVIĆ SVETLANA
Adresa: APATINSKI PUT 47, 25000 Sombor
Telefon: 25-881, 064/180-99-10