Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERIŠKIĆ SLAVICA
Adresa: SAMKA RADOSAVLJEVIĆA 24, 25000 Sombor
Telefon: 063 376 915