Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
VUJANOVIĆ BORIS
Adresa: GRUJE DEDIĆA 19/8, 25000 Sombor
Telefon: 025/444-183, 063/525-229