Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TEKSTILNA ROBA NA KILO - TRGOVINA
ZEBRA DOO NOVI SAD PJ SOMBOR
Adresa: KRALJA PETRA I 6, 25000 Sombor
Telefon: 422-269