Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TEPIH SERVIS
NILCO
Adresa: BEOGRASKA 33A, 25000 Sombor
Telefon: 429-029