Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TESTENINE, KORE - PROIZVODNJA
KOREKS
Adresa: MAKSIMA GORKOG 24, 25000 Sombor
Telefon: 29-055, 063/323-306