Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TESTENINE, KORE - PROIZVODNJA
SERVIS DINAMIKA
Adresa: GRUJE DEDIĆA 7, 25000 Sombor
Telefon: 440-007