Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VETERINARSKE STANICE I AMBULANTE
MARIĆ
Adresa: IVANA ANTUNOVIĆA 7, 25000 Sombor
Telefon: 427-730, 063/557-698