Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VETERINARSKE STANICE I AMBULANTE
VETIS
Adresa: RADOJA DOMANOVIĆA 33, 25000 Sombor
Telefon: 025/450-467, 063/503-213
VETIS

VETIS SOMBOR


VETERINARSKA AMBULANTA
Primarna zdravstvena zaštita životinja

TERENSKI RAD
  • Lečenje velikih domaćih životinja
  • Osemenjavanje velikih domaćih životinja

  • RADNO VREME:

    08-12h i 17-20h