Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
DOM ZA STARE I PENZIONERE
Adresa: SVETOG SAVE 48, 25000 Sombor
Telefon: 025/22-676