Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
SPECIJALISTIČKA NEUROLOŠKA ORDINACIJA HIPOKRAT
Adresa: SONJE MARINKOVIĆ 9, 25000 Sombor
Telefon: 025/414-997
E-mail: Spec. Neurolog i Epilepolog