Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
STOMATOLOG DR. MILOVAN MAŠULOVIĆ
Adresa: ČITAONIČKA 14, 25000 Sombor
Telefon: 025/28-842