Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZDRAVSTVO
DR. TAKAČ NORBERT STOMATOLOG - PROTETIČAR
Adresa: APATINSKI PUT 36, 25000 Sombor
Telefon: +38125/436-581, +38125/421032, +38163/8634312
E-mail: drnorberttakacs@yahoo.com
DR. TAKAČ NORBERT STOMATOLOG - PROTETIČAR

DR. TAKAČ NORBERT

STOMATOLOŠKO PROTETIČARSKA ORDINACIJA


Da bi se pratila visokozahtevna moderna stomatologija, za naše pacijente od sada i kod nas:

RVG - Radio Vizio Grafija

Digitalni snimak zuba za 3 sec direktno na monitor

Moćni 3d snimci

Smanjenje rengenskih zračenja i do 90%

Intraoralna kamera

Da se uvek vidi okom terapeuta, da nista ne ostane skriveno

Savremeni unit aparat visoke tehnologije

Da se pacijent oseća što lagodnije

Da se intervencije izvrše što brže i konformnije