Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
CARAT
Adresa: PARISKA 3, 25000 Sombor
Telefon: 28-432