Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
CARTIER
Adresa: KRALJA PETRA I 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-845, 063/107-89-16