Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
MAJDANPEK
Adresa: ČITAONIČKA 1, 25000 Sombor
Telefon: 25-434