Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
MALA ZLATARA
Adresa: PARISKA 2, 25000 Sombor
Telefon: 461-600, 063/732-6348