Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZLATARA - JUVELIRNICA
ZLATARA IŠTVAN MAZAK
Adresa: KRALJA PETRA I 2, 25000 Sombor
Telefon: 438-788