Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PROIZVODNJA TRŠČANIH PLOČA I ŠTUKATURA
INTER-EXPORT-ŠTRANGAR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRSKE
Adresa: IVANA GORANA KOVAČIĆA 17, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807-400, 025/807-563, 025/807-333, Faks: 025/807-400
E-mail: iexsmata@eunet.rs
INTER-EXPORT-ŠTRANGAR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRSKE

INTER EXPORT ŠTRANGAR

Trščane ploče su materijal biološkog porekla. Proizvode se od kanalske neoljuštene trske.

Dimenzije ploča: proizvode se debljine 3 i 5 cm, širine 150 cm, dužine 200 cm i duže na zahtev.

Trščane ploče zadovoljavaju uslove kvaliteta prema JUS U. M9.105 te se mogu koristiti u građevinarstvu kao lake građevinske ploče.

Trščane ploče su jedan od kvalitetnih i najjeftinijih materijala za toplotnu i akustičnu izolaciju u sledećim izvedbama i konstrukcijama: fasadama, zidovima, krovovima, tavanicama i podovima, dekorativan su i dekorativno - apsorpcioni elemenat.

Trščane ploče imaju sledeće osobine: vrlo dobru toplotnu i zvučnu izolaciju, dobre mehaničke osobine, nisku zapreminsku masu, otpornost na razređene kiseline, jednostavnost ugrađivanja i obrade, ekonomičnost.

Tehnologija izrade jednorednog štukatura sastoji se u tkanju stabljika trske na rastojanju od 8 - 10 mm i povezivanju pocinkovanom žicom (prečnika 0,5 mm) sa razmakom od cca 10 cm. Standardne dimenzije jednorednog štukatura su: debljina stabljike trske sa razmakom između 8 i 10 mm ili po zahtevu, širina 1,5m, 2m, 2,5m, dužina 10m u rolni, a može i duže.

Trščane ploče i štukatur se isporučuju naupakovane franko utovareno u prevozno stredstvo - Bački Monoštor.