Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
RASTINA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
Adresa: VUKA KARAĐIĆA BB, RASTINA
Telefon: 025/86820