Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VATROGASNO DRUŠTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
Adresa: IVANA GORANA KOVAČIĆA BB, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807808